Xem Nữ Bính Thân hợp với chồng tuổi nào?

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình của hai vợ chồng ít hòa hợp, chung sống với nhau nên nhường nhịn, ngày sau sẽ ấm no.

Chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Bính Thân

Năm sinh của vợ: 2016
Năm âm lịch: Bính Thân
Ngũ hành:Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân núi)

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Bính Thân của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Bính Thân lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.
Nam tuổi Bính thân kết hôn với nữ tuổi Bính thân(Bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn hay lo tính nhiều công việc được dễ dàng, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi Giáp ngọ kết hôn với nữ tuổi Bính thân(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu phước thì khá giả, nhưng thời gian đầu làm ăn chưa được phát đạt cho lắm, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.
Nam tuổi Quý tỵ kết hôn với nữ tuổi Bính thân(Nam hơn nữ 3 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, chung sống với nhau nên cần năng để có cuộc sống ấm no.
Nam tuổi Nhâm thìn kết hôn với nữ tuổi Bính Thân(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, được nhiều người xung quanh yêu mến, người vợ có số tạo giữ tài sản ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nại, ngày sau sẽ có cuộc sống ấm no.
Tuổi bính thân nên lấy chồng tuổi gì

Nam tuổi Tân mão kết hôn với nữ Tuổi Bính thân(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau cũng khá tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, tính người vợ có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình của hai vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn để có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi Kỷ sửu kết hôn với nữ tuổi Bính thân(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, lo tính nhiều công việc được thông suốt, dễ dàng, người vợ có số giữ vào tiền tào ngày lớn tuổi, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi Mậu tý kết hôn với nữ tuổi Bính thân(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình của hai vợ chồng ít hòa hợp, chung sống với nhau nên nhường nhịn, ngày sau sẽ ấm no.
*Tuổi Bính Thân lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi Ất mùi kết hôn với nữ tuổi Bính thân (Nam hơn nữ 1 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuôi Canh Dần kết hôn với nữ tuổi Bính Thân (Nam hơn nữ 6 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Đinh Hợi kết hôn với nữ tuổi Bính Thân (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Kỷ Hợi kết hôn với nữ tuổi Bính Thân (Nữ hơn nam 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm(Tuyệt Mạng)
Nam tuổi Canh Tý kết hôn với nữ tuổi Bính Thân (Nữ hơn nam 4 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
*Tuổi Bính Thân nên lấy chồng năm nào

Nữ tuổi bính thân kỵ cưới chồng vào các năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Nam tuổi bính thân kỵ cưới vợ vào các năm 15, 21, 27, 39, 45, 51 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn vào những năm trên thì hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi bính thân sinh vào các tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi bính thân khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.
Nữ tuổi Bính Thân sinh vào các tháng 7, 8 , 10 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Nam tuổi bính thân sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Còn nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *