Xem Tuổi Vợ Chồng

Xem Nữ Bính Thân hợp với chồng tuổi nào?

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh bần hàn trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình

Xem Nam Bính Thân hợp với vợ tuổi nào?

Còn nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con. TUỔI BÍNH THÂN NÊN LẤY VỢ TUỔI GÌ Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi bính thân – Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận