Xem Nam Bính Thân hợp với vợ tuổi nào?

Còn nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.

TUỔI BÍNH THÂN NÊN LẤY VỢ TUỔI GÌ
Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi bính thân

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi bính thân của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi bính thân lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi bính thân(Bằng tuổi nhau)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn hay lo tính nhiều công việc được dễ dàng, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi đinh dậu(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị và danh giá, được nhiều người yêu mến, gặp khó hóa dễ, tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc ấm no.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi đinh dậu (Nam lớn hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, trải qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, ngày hâu sẽ ấm no.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi canh tý(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả, tính tính hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn để có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi nhâm dần(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính nhiều việc được thông suốt, tính tình vợ chồng hay xung khắc, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn mới dễ làm ăn.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi quý mão(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng đặng có danh giá và địa vị trong xã hội, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi giáp thìn(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt cho lắm, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, qua hạn mới dễ làm ăn, tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, chung sống với nhau cùng chung lo ngày hậu sẽ ấm no.
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi ất tỵ(Nam hơn nữ 9 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu may mắn thì khá giả, người vợ có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn lời ăn tiếng nói sẽ cố cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
*Tuổi bính thân lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi kỷ hợi (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Bính Thân kết hôn với nữ tuổi Tân Sửu (Nam hơn nữ 5 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi đinh mùi (Nam hơn nữ 11 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi tân hợi (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
Nam tuổi Bính Thân kết hôn với nữ tuổi quý sửu (Nam hơn nữ 17 tuổi): Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi bính thân kết hôn với nữ tuổi ất mùi (Nữ hơn nam 1 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
Nam tuổi Bính Thân kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu (Nữ hơn nam 7 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
*Tuổi bính thân nên lấy vợ năm nào

Nam tuổi bính thân kỵ cưới vợ vào các năm 15, 21, 27, 39, 45, 51 tuổi.
Nữ tuổi bính thân kỵ cưới chồng vào các năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Những năm tuổi trên đây không nên tiến hành các công việc cưới hỏi, có những đôi kết hôn vào những năm trên thì hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh thường xuyên xa vắng.
Nam hay nữ tuổi bính thân sinh vào các tháng 4, tháng 10 âm lịch trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Trai hay gái tuổi bính thân khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.
Nam tuổi bính thân sinh vào các tháng 2, 3, 6, 7, 8, 9 và tháng 10 âm lịch thì thường có số Lưu Thê (số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
Nữ tuổi Bính Thân sinh vào các tháng 7, 8 , 10 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Phu (số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn nếu sinh vào các tháng 9 và tháng 12 âm lịch thì có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con.
*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *