xem tuổi làm nhà năm 2046 cho tuổi nữ bính thân 2016

Xem tuổi làm nhà năm 2046 cho gia chủ tuổi Bính Thân 2016 mạng nữ

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2046, tức năm Bính Dần, Có thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Năm tốt nhất không phạm vào Hoàng Ốc, Tam Tai, Kim Lâu là 2049, 2055, 2064, 2067, 2073, 2074, 2076, 2085, 2091, 2092, 2100, 2101, 2103, 2109, 2110, 2112, 2121. Thông tin